top of page

ד"ר אריק אלחלל שירותי מעבדה

915.jpg
915_edited_edited.jpg

שירותי מעבדה והדמייה

בדיקות הדם מתבצעות במרפאה ע"י מעבדת דם חדישה של חברת IDEXX. תוצאות הבדיקה מתקבלות במקום.

בדיקות דם מיוחדות נשלחות למעבדה בבית החולים הווטרינרי בבית דגו. תוצאות הבדיקות מתקבלות עד 12 שעות מרגע לקיחתן ובהתאם לדחיפות המקרה. תוצאות הבדיקות מפוענחות הן על-ידי רופאי בית החולים הווטרינרי והן על-ידיי במרפאה.

במרפאה מתבצעות בדיקות רנטגן, אולטרה-סאונד ואנדוסקופיה.

bottom of page